Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>KLIENCI INDYWIDUALNI>MojaLOKATA na nowe środki

PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI - zyskaj 4,75% w skali roku

Załóż lokatę przez Bankowość elektroniczną lub Aplikację mobilną

 
Dla kogo?

Lokata terminowa przeznaczona jest dla  osób fizycznych, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w PLN z dostępem do bankowości elektronicznej.

 

Co zyskujesz?

Atrakcyjne stałe oprocentowanie lokaty 4,75% w skali roku, dla 3 miesięcznej, terminowej lokaty oszczędnościowej.

Masz możliwość założenia kilku lokat promocyjnych.

Twoje środki są bezpieczne - bezpieczeństwo gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

 

Warunki promocji:
  1. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł.
  2. Maksymalna łączna kwota lokat promocyjnych wynosi 200 000,00 zł.
  3. Lokata promocyjna jest otwierana z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jako lokata nieodnawialna.
  4. Podjęcie środków przed upływem okresu umownego lokaty powoduje utratę oprocentowania za cały okres przechowywania środków.
  5. Lokata promocyjna jest otwierana na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie promocji „MojaLOKATA na Nowe Środki oferowana od 1 marca 2024 roku”.

 

Czym są nowe środki?

To nadwyżka ponad sumę sald środków pieniężnych zgromadzonych na koniec dnia 12 lutego 2024 roku na:

  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych, prowadzonych w Banku, których Uczestnik jest Posiadaczem lub Współposiadaczem oraz
  • rachunkach rozliczeniowych i lokatach terminowych rolników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, prowadzonych w Banku, których Uczestnik jest Posiadaczem lub Współposiadaczem.

Kwota nowych środków będzie wyliczana dla klienta codziennie w okresie trwania promocji aż do momentu założenia Lokaty na nowe środki lub do końca okresu oferowania promocji w zależności co nastąpi prędzej.

 

Na jaki dzień Klient będzie widział stan nowych środków przed otwarciem lokaty?

W czasie trwania promocji, w procesie zakładania lokaty w bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej zawsze będzie prezentowana kwota nowych środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia lokaty przez klienta. Informacja ta, codziennie będzie automatycznie aktualizowana, bez względu na to czy salda rachunków klienta uległy zmianie czy też nie.

 

Okres trwania promocji

Promocja trwa do 31 marca 2024 roku.

 

acrobat_pdf.png
Regulamin promocji MojaLOKATA na Nowe Środki
 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV