Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2023-04-26

Zebranie Grup Członkowskich 2023

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 ust 7 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniach 9 i 10 maja 2023 roku, odbędą się:

 

Zebrania Grup Członkowskich
Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu, w Banku funkcjonują 4 Grupy Członkowskie.

Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 21/2022 z dnia 4 maja 2022 r. dokonała przyporządkowania członków Banku do poszczególnych Grup w sposób następujący:

  1. Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” tereny wiejskie, utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich gminy Góra Kalwaria (za wyjątkiem mieszkańców miasta Góra Kalwaria). Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 16.00, w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.
  1. Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” miasto - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście Góra Kalwaria oraz w pozostałych miejscowościach/gminach, nie wymienionych w pkt. 1, 3 i 4. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 17.00,  w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.
  1. Zebranie Grupy Członkowskiej „Oddział” w Sobieniach Jeziorach - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Sobienie Jeziory, Otwock, Józefów, Wiązowna, Karczew, Sobolew, Łaskarzew, Wilga, Maciejowice. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 16.00, w siedzibie Oddziału Mazovia Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach, Duży Rynek 17.
  1. Zebranie Grupy Członkowskiej „Filia” w Osiecku - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Osieck, Celestynów, Garwolin, Pilawa, Kołbiel, Wodynie, Górzno, Wola Rębkowska, Miastków Kościelny oraz Parysów. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 17.00, w siedzibie Oddziału Mazovia Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach, Duży Rynek 17.

 

Ustalono następujący Porządek obrad każdej z ww. Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z uwzględnieniem obsługi na terenie zamieszkałym przez członków danej Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie przez Zarząd spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, w szczególności:
  a) Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2022.
  b) Informacja dot. uchwał, które będą przedmiotem głosowania podczas najbliższego zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku.
7. Dyskusja.
8. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
9. Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd Banku

 

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV