Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2022-07-28

Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe przysługują konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego, udzielonego w złotych polskich, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na wniosek Kredytobiorcy, w ramach ustawowych wakacji kredytowych, przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:

 • umowa kredytu zawarta jest przed 01.07.2022r.
 • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

 

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga: wniosek powinien być złożony w Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty o której zawieszenie wnioskuje.

Prosimy o składanie wniosków najpóźniej do godziny 15.00.

W przypadku, kiedy wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we wniosku, wniosek w tym zakresie będzie odrzucany.

 

Proszę pamiętać o tym, że…

 • Wakacje kredytowe polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania;
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu i nie podpisujemy z Kredytobiorcą aneksu;
 • Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie odnotowana w BIK S.A. Nie jest ona traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

 

Wniosek składa co najmniej jeden ze Współkredytobiorców.

 

Sposoby składania wniosków:

 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres: wakacjekredytowe@mazoviabank.pl, wyłącznie, gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym przez ePUAP;               
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku;
 • przez bankowość elektroniczną.

 

Druk Wniosku znajdziecie Państwo tutaj -> Wniosek o wakacje kredytowe

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie wniosku złożonego poza Placówką Banku (korespondencyjnie, mailowo z podpisami kwalifikowanymi) ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji wniosku. Oświadczenie o odstąpieniu, tak jak wniosek może zostać złożone dostępnymi sposobami składania wniosków.

 

Druk Oświadczenia znajdziecie Państwo tutaj -> Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku o wakacje kredytowe

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV